หน้าหลัก >> ข่าวเด่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม วันนัดพบแรงงาน เตรียมคนเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 (17/05/2018)
จังหวัดน่าน ปล่อยพันธุ์ กุ้งก้ามกราม สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพิ่มแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวน่าน (16/05/2018)
จังหวัดน่าน รวมพลังจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ “ โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง” (16/05/2018)
จังหวัดน่าน จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 (16/05/2018)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจติดตามประเมินผลหน่วยงาน รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center) (15/05/2018)
ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ประเมินหน่วยงานรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (15/05/2018)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานรณรงค์ ขยายผลการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อย่างยั่งยืน (14/05/2018)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินละน้ำ (13/05/2018)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเดินทางเข้าสำรวจพื้นที่สวนป่าห้วยน้ำหิน และพบปะ เกษตรกรชาวบ้านใหม่จัดสรร อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน (12/05/2018)
จังหวัดน่าน ส่งมอบเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) แก่ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดน่าน กว่า 110 ราย (11/05/2018)
น่านจัดออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ อำเภอบ่อเกลือ (11/05/2018)
จังหวัดน่าน จัดประชุมสมัชชาสตรี ครอบครัว และวันแห่งครอบครัว จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 (10/05/2018)
เทศบาลเมืองน่าน จัดฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (09/05/2018)
จังหวัดน่าน เปิดงานรณรงค์ การผลิตลำไยคุณภาพและงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day ปี 256 (09/05/2018)
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพน่าน ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (09/05/2018)
จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่านระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561 (09/05/2018)
จังหวัดน่าน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน ครั้งที่ 2/2561 (09/05/2018)
จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.) ครั้งที่ 2/2561 (07/05/2018)
ผู้ว่าฯน่าน มอบนโยบายการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ เน้นการอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ประกอบการ และผู้เสียภาษี (07/05/2018)
น่านออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2561 พร้อมประกวดสาวน่านบ้านเฮา (07/05/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ถัดไป>>
 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน