หน้าหลัก >> ข่าวเด่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องวัณโรคที่เป็นปัญหาของภาคเหนือตอนบน สู่ประชาชนผ่านสื่อมวลชน และสสจ. ในพื้นที่ 8 จังหวัด (24/12/2019)
ราชเลขาธิการ สำนักงานโครงการสมเด็จพระราชินี เจตซุน เพมา วังชุก และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน ราชอาณาจักรภูฏาน ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานต้นแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน (24/12/2019)
กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย รวมทั้งลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายในพื้นที่จังหวัดน่าน (23/12/2019)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเกษตรน่าน และภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจัดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 (20/12/2019)
น่าน จัดงาน“เดินตามรอยพ่อ” มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีน่านจากภูผาสู่สากล มุ่งส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดน่าน (20/12/2019)
น่านจัดประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิต (19/12/2019)
จังหวัดน่าน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เงิน เงิน เงิน การจัดการการเงินและการลงทุนแบบชาวบ้าน (19/12/2019)
น่านเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2563 (19/12/2019)
น่านซ้อมแผนรับมือการเกิดอุบัติเหตุหมู่ทางท้องถนน เตรียมพร้อมทีมกู้ชีพกู้ภัยรับมือช่วงเทศกาล (18/12/2019)
อบต.บ่อสวก แถลงข่าวจัดงาน "ของดีบ่อสวก" ประจำปี 2562 (18/12/2019)
จังหวัดน่าน ร่วมกับคณะสงฆ์ ทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดน่าน ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี และพิธีจุดตะเกียงไฟพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 (18/12/2019)
แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จัดตั้งจุดบริการทั่วไทย ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (18/12/2019)
จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (17/12/2019)
จังหวัดน่าน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (17/12/2019)
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ รับข้อหารือแนวทางการพัฒนากิจการต่างประเทศ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทุกมิติที่จังหวัดน่าน (16/12/2019)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MOU กับจังหวัดน่าน ผลักดันการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆร่วมกัน (16/12/2019)
จังหวัดน่าน จัดโครงการ "คลายหนาว ช่วยชาวน่านให้นอนอุ่น" เพื่อรับบริจาคผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดน่าน (13/12/2019)
จังหวัดน่าน ร่วมกับ กฟผ. มอบรางวัล โครงการ “กล้าดี” ปีที่ 4 ประจำ 2562 แก่เยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือก (13/12/2019)
จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" (12/12/2019)
จังหวัดน่าน จัดงานประจำปีส้มสีทอง และของดีอำเภอทุ่งช้าง ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร (12/12/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ถัดไป>>
 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน