หน้าหลัก >> ข่าวเด่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น

จังหวัดน่าน จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557 (26/06/2014)
อำเภอเมืองน่าน จัดกิจกรรมความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้ดนตรี และเวทีเสวนา เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความปรองดองในหมู่บ้านชุมชน (26/06/2014)
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 68 /2557 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ระยะที่ 1 เป็นการชั่วคราว (26/06/2014)
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ฯ และศูนย์สาธิต และส่งเสริม (26/06/2014)
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 (26/06/2014)
กรมการปกครอง จัด “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ตามนโยบายของ คสช. (26/06/2014)
จังหวัดน่าน เดินหน้าจัดกิจกรรมเวทีเสวนา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ทำกิจกรรมในรูปแบบ สร้างความเข้าใจในระดับชุมชน Road Map เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน (25/06/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ชี้แจงต่อสื่อมวลชนกรณีชาวบ้านแผ้วถางและตัดต้นไม้เพื่อขยายพื้นที่ปลูกยางพารา เกือบ 500 ไร่ หลังเข้าตรวจดูพื้นที่ (25/06/2014)
จังหวัดน่านเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครองประจำปี 2557 รับกระเเสปฏิรูประบบราชการไทย (25/06/2014)
พมจ.น่านร่วม 121 หน่วยงาน ลงนามข้อตกลงร่วมมือคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ครอบครัวเเละผู้เสียหายค้ามนุษย์ (24/06/2014)
เทศบาลน่านจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเสริมสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางท้องถนนเเละกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (24/06/2014)
จังหวัดน่าน เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (20/06/2014)
“น่าน” ประชุมเข้มรับนโยบาย คสช. ด้านการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด (20/06/2014)
สสจ.น่าน แจ้งเตือนการระบาดของโรคไข้เลือดออก (20/06/2014)
บทความพิเศษ : ความหมายของ “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” (20/06/2014)
กรมศิลปากร เร่งดำเนินการบูรณะซ่อมแซมราชรถในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ (19/06/2014)
ประชุมจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (19/06/2014)
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดน่าน (19/06/2014)
อธิบดีกรมที่ดิน มอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 250 แปลง (19/06/2014)
คสช. เน้นเสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตข้าวไทยด้วยการลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพข้าว ด้าน ธ.ก.ส. สนับสนุนเงินทุนและลดดอกเบี้ยแก่ชาวนา (19/06/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 [172] 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ถัดไป>>
 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน