หน้าหลัก >> ข่าวเด่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น

มท.๒ มอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแก่ข้าราชการในพื้นที่จ.น่าน (07/03/2012)
มท.๒ มอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กำนันผู้ใหญ่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดน่าน พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนชาวจังหวัดน่านได้ร่วมค้นหาผู้เสพยาเสพติดเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรววงมหาดไทย เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน และมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กำนันผู้ใหญ่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนในจังหวัดน่านได้ร่วมค้นหาผู้เสพยาเสพติดเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งจังหวัดน่านถือได้ว่าเป็นต้นน้ำน่านก่อนไหลลงไปสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งได้มีแนวนโยบายในการให้พื้นที่ต้นน้ำดำเนินการเก็บกักน้ำด้วยการให้จังหวัดกำหนดพื้นที่และออกแบบในการสร้างฝายชะลอน้ำหรือเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาด ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อชะลอน้ำ ให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ในฤดูฝนและใช้เป็นแหล่งน้ำดิบไว้ใช้ในฤดูแล้ง รวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนมา โดยให้หน่วยงานชลประทานในพื้นที่ประสานงานกับจังหวัดด้วยการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการกำหนดพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และกำกับให้ทางจังหวัดต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในระยะเวลา ๑ ปี โดยขอใช้งบประมาณแบบผูกพันข้ามปี ด้วยการบูรณาการงานกับหน่วยงานในจังหวัดและท้องถิ่น เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและปัญหาแล้งซ้ำซากในพื้นที่และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนคนต้นน้ำน่าน นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในจังหวัดน่านได้ร่วมค้นหาผู้เสพยาเสพติดเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด ซึ่งให้ถือว่าผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาให้สามารถกลับมาเป็นคนดีของสังคม ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น นิสารัชต์ นิลสว่าง / ข่าว
จ.น่าน มอบรถเก๋งโตโยต้า วีออส สำหรับผู้ถูกรางวัลที่ 1 สลากกาชาดน่าน (06/03/2012)
น่านยังมีปริมาณฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานอยู่ ๑๔๘.๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยส่วนรวม (06/03/2012)
สกว. จัดประชุมวิชาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน (06/03/2012)
น่านจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอัตตลักษณ์น่านภายใต้หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ชีวิตวิถีชาวน่าน Nan Life Way Museum” เพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (06/03/2012)
จ.น่าน พร้อมเลือกตั้งนายก อบจ. 10 มีนาคมนี้ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (06/03/2012)
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯจัดกิจกรรมปั่นจักรยานกู้วิกฤติคืนชีวิตให้แผ่นดิน จากภูผา – สู่มหานที(น่าน-ชลบุรี) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (06/03/2012)
ศิลปากรที่ 7 น่าน จัดนิทรรศการ “พิพิธภัณฑ์ชีวิตวิถีชาวน่าน” (05/03/2012)
ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชาและร่วมเฉลิมฉลอง ๒,๖๐๐ ปี พุทธชยันตี (05/03/2012)
จ.น่าน แจ้งสถานการณ์การผลิตและแนวโน้มการตลาดพืชฤดูแล้ง ปี 2555 (02/03/2012)
จ. น่าน แจ้งนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2554/55 (02/03/2012)
จังหวัดน่านขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันงดการเผาในที่โล่งแจ้งโดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรม (02/03/2012)
อ.แม่จริม จัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2555 (02/03/2012)
น่านเริ่มงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งแล้วพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจร่วมกัน (02/03/2012)
จ.น่าน เตือนประชาชนเฝ้าระวังผลกระทบจากมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ (29/02/2012)
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน จัดประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส (29/02/2012)
สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน (27/02/2012)
ผู้ว่าฯ น่าน ขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการบุกรุกแผ้วถางป่าและเผาป่า (27/02/2012)
จ.น่าน ขอเชิญชวนพุทธศานิกชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆาบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา (27/02/2012)
จ.น่าน จัดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง (24/02/2012)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 [249] 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ถัดไป>>
 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน