..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน

วันที่ 13 มี.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 
                   วันที่ 12 มี.ค.63 เวลา 10.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.กะปง อ.กะปง โดยมีแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งการตรวจรักษาทั่วไป ทันตกรรม ตรวจเชื้อมาลาเลีย และอื่นๆ พร้อมกับมอบยาชุดพระราชทาน มอบถุงยังชีพ มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการ มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน และทุนอุปการะเด็ก 
                       โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวกับประชาชนที่มารับบริการในครั้งนี้ ว่า สำหรับโรคติดต่อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในทั่วโลกในขณะนี้ จังหวัดพังงายังไม่พบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อ แต่มีผู้ที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 1 ราย ซึ่งขณะนี้ให้เฝ้าสังเกตอาการอยู่ที่บ้านของตัวเองโดยมีหน่วยงานราชการเข้าติดตามอย่างใกล้ชิด ขอให้ประชาชนฟังข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น ส่วนข่าวลือหรือข่าวในโลกโซเซียลต่างๆไม่เป็นความจริง มีแต่จะสร้างความตื่นตระหนกเท่านั้น สำหรับหน้ากากอนามัยขอให้ประชาชนใช้เท่าที่จำเป็นขณะที่ออกนอกบ้านแล้วไปอยู่ในที่ที่มีคนแออัดมากๆ พร้อมฟังข่าวสารและวิธีป้องกันตนเองอยู่เสมอ ส่วนปัญหาภัยแล้งในปีนี้ได้ให้ผู้นำท้องถิ่นท้องที่รณรงค์ให้ประชาชนหาภาชนะทั้งถังน้ำขนาดใหญ่ ตุ่ม หรือโอ่ง ภาชนะเก็บน้ำทุกรูปแบบ เพื่อใช้กักเก็บน้ำฝนในช่วงหน้าฝน ซึ่งจะให้อำเภอและท้องถิ่นจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำโดยให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมจัดการน้ำอุปโภคบริโภคของตนเอง ในเรื่องของยาเสพติดขอให้ผู้นำท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการดูแลสอดส่องร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ไม่ให้มีการระบาด การซื้อหรือการขายในพื้นที่เด็ดขาด หากพบเห็นบุคคลใดเข้าข่ายข้องเกี่ยวกับยาเสพติดจะดำเนินการทันที และสุดท้ายเรื่องขอให้ช่วยกันดูแลรักษาสะอาดด้วยการงดทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
                  จากนั้นได้ออกเยี่ยมชมบูทของหน่วยงานราชการทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ที่ได้นำข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้บริการแก่ประชาชน ทั้งการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ให้ความรู้ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ วิชาชีพ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก และด้านอื่นๆ กว่า 50 หน่วยงาน 
 ต่อมาได้ประชุมผู้นำท้องถิ่นท้องที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งที่พบหลักๆคือด้านน้ำอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอในช่วงหน้าร้อน ปัญหาระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และระบบสาธารณูปโภค ตามเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนบางพื้นที่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาด้วยตัวเอง พร้อมกับได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการแก้ไขในบางจุดที่สามารถแก้ไขได้ไปก่อน ส่วนแนวเขตที่มีอุปสรรคในการดำเนินการ เช่น พื้นที่ติดแนวเขตป่าหรือพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตก่อน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจัดโครงการเสริมสร้างและอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรมสามกีฬาสามัคคีเพื่อกระตุ้นตลาดด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาวเป็นไปอย่างสนุกสนาน
ปลัดจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายอำเภอคุระบุรี นำกำลังร่วมกว่า 200 นาย ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ตัดฟันต้นพืชใบกระท่อม จำนวนนับร้อยต้น พบแพร่ระบาดของยาเสพติด พืชใบกระท่อมและยาบ้า ระดมตัดกว่า 600 ต้น
พังงาประชุมคณะกรรมการรับรองการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการรับรองการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ๒๕๕๕ จำนวน ๒๓๖ ราย ๕๘๕ ผลิตภัณฑ์
โรงพยาบาลพังงาจัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวย เอวบาง สร้างได้ด้วยฮูลาฮูป
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา มอบเงินให้กับ สสจ.พังงา จัดซื้อนมแก่เด็ก
ทศบาลเมืองพังงา จัดกิจกรรม "ดอกไม้สีเหลือง เมืองสวยในหุบเขา เฉลิมพระเกียรติฯ”
จังหวัดพังงา ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งประชาติระดับจังหวัด จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานห้องคัดกรอง ห้องตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล ในจังหวัดพังงา เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19
จังหวัดพังงา ภาคเอกชน มอบเมล็ดพันธุ์ผัก หนุนสร้างคลังอาหารประจำหมู่บ้าน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่10/10 หมู่ 3 ต.ถ้ำนำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076 481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com