จิตอาสาฯ จ.พิษณุโลก
พิษณุโลก วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดปากพิงตะวันตก หมู่ที่ 2 ต.งิ้วงาม อ.เมืองพิษณุโลก

วันที่ 28 ธ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

พิษณุโลก วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดปากพิงตะวันตก หมู่ที่ 2 ต.งิ้วงาม อ.เมืองพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้าราชการพลเรือน, ทหาร และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-251394 โทรสาร 055-283283