จิตอาสาฯ จ.พิษณุโลก
วันพุธที่ 25 ธ.ค.2562 เวลา 09.00 น. นำโดยนายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ เกษตรอำเภอชาติตระการ นายกบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ คณะผู้บริหาร

วันที่ 29 ธ.ค. 2562 )

วันพุธที่ 25 ธ.ค.2562 เวลา 09.00 น. นำโดยนายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ เกษตรอำเภอชาติตระการ นายกบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ กองร้อย ตชด.ที่ 315 พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. ชาติตระการ และจิตอาสา ประชาชนชาวบ้านปากรอง ร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อชะลอการไหลเวียนน้ำ กักเก็บน้ำ และใช้ประโยชน์จากน้ำ ในการอุปโภค-บริโภค โดย อบต.ชาติตระการได้รับการสนับสนุนกระสอบปุ๋ยจาก นายก อบจ.พิษณุโลก จำนวน 500 ถุง ณ บริเวณแม่น้ำภาค (วัดปากรอง) หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วม จำนวน 102 คน


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-251394 โทรสาร 055-283283