จิตอาสาฯ จ.พิษณุโลก
หน่วย ศอ.จอส.904 วปร. จังหวัดพิษณุโลก โดย ศอ. จอส.904 วปร. อำเภอเมืองพิษณุโลก

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก
1. หน่วย ศอ.จอส.904 วปร. จังหวัดพิษณุโลก โดย ศอ. จอส.904 วปร. อำเภอเมืองพิษณุโลก
2. ภารกิจ : ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน บริเวณวัดสุดสวาสดิ์ จิตอาสาจำนวน 80 คน
3. วันเวลา: วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
4. สถานที่ : ณ วัดสุดสวาสดิ์ ม.3 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
5. รายละเอียด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บานฝ่ายปกครอง ฝ่ายรักษาความสงบ แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันตำบลบ้านคลอง และประชาชนจิตอาสา จำนวน 80 คน พร้อมด้วยทหาร พัน พัน 3 กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน บริเวณวัดสุดสวาสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
6. ผลการปฏิบัติหน้าที่ : เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจ และความรักความสามัคคีของประชาน และเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-251394 โทรสาร 055-283283