จิตอาสาฯ จ.พิษณุโลก
รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก 1. หน่วย ศอ.จอส.904 วปร. จังหวัดพิษณุโลก โดย ศอ. จอส.904 วปร. อำเภอเมืองพิษณุโลก 2. ภารกิจ : ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน บริเวณวัดสุดสวาสดิ์ จิตอาสาจำนว

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 )


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-251394 โทรสาร 055-283283