จิตอาสาฯ จ.พิษณุโลก
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข “ทุกวันศุกร์ ชวนมาสวดให้สุข....ใจ” วันศุกร์แรกต้อนรับปีใหม่ของปี 2563

วันที่ 3 ม.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข "ทุกวันศุกร์ ชวนมาสวดให้สุข....ใจ” วันศุกร์แรกต้อนรับปีใหม่ของปี 2563

วันนี้ 3 มกราคม 2563 เวลา 09.29 น. ที่ห้องโถงพิพิธภัณฑ์ "พระบารมีปกเกล้าชาวพิษณุโลก” ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(หลังเก่า) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ หัวข้อกิจกรรม เจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข "ทุกวันศุกร์ ชวนมาสวดให้สุข...ใจ” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและร่วมกันทำบุญศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการทำความดีด้วยการสวดมนต์ นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและสังคมคุณธรรม ต่อไป
ซึ่งในวันนี้เป็นวันศุกร์แรกของ ปีพุทธศักราช 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองในโอกาสช่วงสัปดาห์เทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กำหนดกิจกรรมฯ ทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 09.29 น. ณ ห้องโถงพิพิธภัณฑ์พระบารมีปกเกล้าชาวพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยลายดอกปีบ หรือ ชุด สุภาพ เข้าร่วมกิจกรรม


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-251394 โทรสาร 055-283283