จิตอาสาฯ จ.พิษณุโลก
หน่วย ศอ.จอส. จังหวัดพิษณุโลก โดย ศอ. จอส. อำเภอวัดโบสถ์

วันที่ 16 ม.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)


1. หน่วย ศอ.จอส. จังหวัดพิษณุโลก โดย ศอ. จอส. อำเภอวัดโบสถ์
2. ภารกิจ : ประชาชนจิตอาสา จำนวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาโดยรอบบึงน้ำหัก
3. วันเวลา: วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
4. สถานที่ : บึงน้ำหัก หมู่ที่ 3 ตำบลท้อแท้
5. รายละเอียด : ผู้นำท้องที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบึงน้ำหัก
6. ผลการปฏิบัติหน้าที่ : ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการสร้างความสามัคคีให้ประชาชนในหมู่บ้าน ฯลฯ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-251394 โทรสาร 055-283283