จิตอาสาฯ จ.พิษณุโลก
รายงานการปฏิบัติงานจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก 1.หน่วย ศอ.จอส.904 วปร.จังหวัดพิษณุโลก โดย จอส.904 วปร. อำเภอพรหมพิราม

วันที่ 16 ม.ค. 2563 )

รายงานการปฏิบัติงานจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก
1.หน่วย ศอ.จอส.904 วปร.จังหวัดพิษณุโลก โดย จอส.904 วปร. อำเภอพรหมพิราม
2. ภารกิจ:
ประชาชนจิตอาสา จำนวน 40 คน
ร่วมกันทำกิจกรรมโดยพัฒนาปรับภูมิทัศน์จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจราจรแยกคลองตก หมู่ที่ 2 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
3. วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
4. สถานที่ ม.2 ต.ดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
5. รายละเอียด : พ.ต.ท.รณฤทธิ์ ใจว่อง สภ.สภ.ดงประคำ นำข้าราชการตำรวจ สภ.ดงประคำ หมู่ที่ 2 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจราจร หมู่ที่ 2 ต.ดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
6. ผลการปฏิบัติหน้าที่ แยกบ้านคลองตก หมู่ที่ 2 ตำบลดงประคำ มีความสะอาดเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้าน และลดการเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-251394 โทรสาร 055-283283