จิตอาสาฯ จ.พิษณุโลก
หน่วย ศอ.จอส.904 วปร.จังหวัดพิษณุโลก โดย จอส.904 วปร. อำเภอพรหมพิราม

วันที่ 21 ม.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

รายงานการปฏิบัติงานจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก
1.หน่วย ศอ.จอส.904 วปร.จังหวัดพิษณุโลก โดย จอส.904 วปร. อำเภอพรหมพิราม
2. ภารกิจ:
ประชาชนจิตอาสา จำนวน 37 คน
ร่วมกันทำกิจกรรมโดยพัฒนาทำความสะอาดกวาดใบไม้ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง จังหวัดพิษณุโลก
3. วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563
ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
4. สถานที่ บริเวณภายในหมู่บ้าน ม.4 ต.ท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
5. รายละเอียด : ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อสม. ประชาชนจิตอาสา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดกวาดใบไม้ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
6. ผลการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ให้ มีความสะอาดเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-251394 โทรสาร 055-283283