จิตอาสาฯ จ.พิษณุโลก
พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 4 มิ.ย. 2563 )

รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก
1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอบางกระทุ่ม
2. ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม
3. วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
4. สถานที่ : ณ ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม และ ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม
5. รายละเอียด : วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอบางกระทุ่ม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.อำเภอบางกระทุ่ม และประชาชนจิตอาสาอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมกิจกรรมดังกล่าว หลังจากนั้น อสม.จากรพ.บางกระทุ่ม และจากทุก รพ.สต.ๆละ 5 คนและ อสม.ตำบลท่าตาล รวม 170 คน ได้กระจายกำลัง รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ ทุกหมู่บ้าน ในตำบลท่าตาลพร้อมนี้ได้รับการสนับสนุนรถยนต์พ่นสารเคมี จาก สสจ.พิษณุโลก ควบคุมโรคอีกด้วย
6. ผลการปฏิบัติหน้าที่: การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของประชาชนอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมกันสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-251394 โทรสาร 055-283283