จิตอาสาฯ จ.พิษณุโลก
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 9 มิ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก
1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอบางกระทุ่ม
2. ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
3. วันเวลา: วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
4. สถานที่ : ณ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
5. รายละเอียด : วันอังคารที่ 9 มิถุนายน เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางกระทุ่ม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบางกระทุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ,ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม กำนันตำบลไผ่ล้อม ,อสม.ตำบลบางกระทุ่ม และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบางกระทุ่ม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด บริเวณโรงพยาบาลบางกระทุ่ม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน
6. ผลการปฏิบัติหน้าที่: การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-251394 โทรสาร 055-283283