หน้าหลัก >> จิตอาสาฯ จ.พิษณุโลก

จิตอาสาฯ จ.พิษณุโลก
จิตอาสาพระราชทานอำเภอเนินมะปราง ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด บริเวณอ่างเก็บน้ำทุ่งนาดี (05/12/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จิตอาสาฯอำเภอวังทอง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด บริเวณอ่างเก็บน้ำบึงซำบอน เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2563 (05/12/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จิตอาสาฯอำเภอนครไทย ร่วมพัฒนาสวนสาธารณะหนองทองเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2563 (05/12/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (09/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (04/06/2020)
จิตอาสาพิษณุโลก ปลูกป่า ปล่อยพันธ์ปลาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (03/06/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก 1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอพรหมพิราม 2. ภารกิจ : ประชาชนจิตอาสา จำนวน 31 คน (04/03/2020)
หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอพรหมพิราม (27/02/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก 1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอพรหมพิราม 2. ภารกิจ : ประชาชนจิตอาสา จำนวน 35 คน (26/02/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก 1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน อ.นครไทย (28/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก 1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอพรหมพิราม (28/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก 1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน อ.นครไทย (27/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก 1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอพรหมพิราม (22/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
หน่วย ศอ.จอส.904 วปร.จังหวัดพิษณุโลก โดย จอส.904 วปร. อำเภอพรหมพิราม (21/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
หน่วย ศอ.จอส.904 วปร. จังหวัดพิษณุโลก โดย ศอ. จอส.904 วปร. อำเภอเมืองพิษณุโลก (20/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รายงานการปฏิบัติงานจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก 1.หน่วย ศอ.จอส.904 วปร.จังหวัดพิษณุโลก โดย จอส.904 วปร. อำเภอพรหมพิราม (16/01/2020)
หน่วย ศอ.จอส. จังหวัดพิษณุโลก โดย ศอ. จอส. อำเภอวัดโบสถ์ (16/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข “ทุกวันศุกร์ ชวนมาสวดให้สุข....ใจ” วันศุกร์แรกต้อนรับปีใหม่ของปี 2563 (03/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก 1. หน่วย ศอ.จอส.904 วปร. จังหวัดพิษณุโลก โดย ศอ. จอส.904 วปร. อำเภอเมืองพิษณุโลก 2. ภารกิจ : ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน บริเวณวัดสุดสวาสดิ์ จิตอาสาจำนว (31/12/2019)
หน่วย ศอ.จอส.904 วปร. จังหวัดพิษณุโลก โดย ศอ. จอส.904 วปร. อำเภอเมืองพิษณุโลก (31/12/2019)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>