จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สาระน่ารู้
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมปลูกต้นสัก ปลูกรัก เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รองรับอาเซียน

วันที่ 30 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 181 คน)

จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมปลูกต้นสัก ปลูกรัก เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รองรับอาเซียน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้(29ธ.ค.57) ที่บริเวณหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ พร. 21 แม่ปาน ตำบลไทรย้อย ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นสัก ปลูกรัก เพื่ออนุรักษ์ผืนป่าสักใหญ่ของอาเซียน สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากอาเซียน และเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์ไม้สัก สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ตลอดจนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียนให้เข้ามาสู่จังหวัดแพร่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจ

สำหรับหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ พร. 21 แม่ปาน ตำบลไทรย้อย ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัยนั้น เป็นพื้นที่ ซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้มาดำเนินการทำพิธีตัดต้นสักปลูกขนาดใหญ่ เพื่อนำไปสร้างเสาชิงช้า และยังภายในบริเวณหน่วยยังคงมีต้นไม้สักขนาดใหญ่และไม้อื่นๆจำนวนให้เที่ยวชมจำนวนหลายต้น /.