จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วันที่ 14 ม.ค. 2558 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

          องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 1,017,000.-บาท มีรายละเอียดดังนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 12 – 28 มกราคม 2558 ณ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) และในวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้โครงการละ 1,500.-บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง ระหว่างวันที่ 12 – 28 มกราคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5463 1660 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th และทางเว็บไซต์ www.praluang.com