จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

วันที่ 20 ม.ค. 2558 )

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ห้องประชุมระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และในวันที่ 19 – 29 มกราคม 2558 ณ ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ห้องประชุมระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาต่อโครงการ ในราคาโครงการละ 500.-บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ระหว่างวันที่ 16 – 29 มกราคม 2558 หรือสอบทางโทรศัพท์หมายเลข     0 5464 4016 ต่อ 103 และทาง www.takamphrae.go.th ในวันและเวลาราชการ