จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง จำนวน 29 จุด

วันที่ 20 ม.ค. 2558 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง จำนวน 29 จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ในราคากลาง 1,041,003.-บาท มีรายละเอียดดังนี้

          กำหนดวันที่ยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 15 – 28 มกราคม 2558 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง และในวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ยื่นได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้นที่ 2 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาตามโครงการ ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง (กองคลัง) อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 15 – 28 มกราคม 2558 หรือสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5452 0512-3 ในวันและเวลาราชการ