จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ 20 ม.ค. 2558 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.ห้วยไร่ บ้านหัวดง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ งบประมาณค่าก่อสร้าง 150,000.-บาท มีรายละเอียดดังนี้

          กำหนดวันที่ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 - 26 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และในวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และในวันที่ 27 มกราคม 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ในวันที่ 14 – 27 มกราคม 2558 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.huayrai-Phrae.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5452 0542-3 ในวันและเวลาราชการ