จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปิดฝาในตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วันที่ 20 ม.ค. 2558 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

          องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบายน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปิดฝาในตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

          กำหนดวันที่ยื่นซองสอบราคา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 – 28 และวันที่ 30 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก และในวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลอง ชั้น 2

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลอง ชั้น 2

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่ งานการจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 – 28 และวันที่ 30 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก และในวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลอง ชั้น 2 หรือสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5465 6111-2 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.tapamok.go.th