จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
บริการของ ส.ปชส.
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ

วันที่ 21 ม.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 10971 คน)


เชื่อมโยงอื่นๆ

 # กรมประชาสัมพันธ์ 
# จังหวัดแพร่

# ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ.แพร่
#
INTRANET  กปส.                            
#
Google

# GFMIS
#
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์          
# สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์                          
# ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล                     
# ดิกชันนารี่ออนไลน์

# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
# ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือ          
               
#
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ     
               
# เสียภาษีผ่านเน็ต

# สำนักประชาสัมพันธ์เขตต่างๆ         
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดต่างๆ

# สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่างๆ
# สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
# ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
# ศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนภาคใต้
# สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
# กรมอุตุนิยมวิทยา 
# โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม
# สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

# ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 E- MAIL
@ Hotmail

@ Gmail
@ PRD mail