จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ประชาคมอาเซียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมจะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน

วันที่ 30 ม.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 240 คน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมจะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ที่เมืองโกตากินาบาลู ประเทศมาเลเซีย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ทาง พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร         รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่เมืองโกตากินาบาลู ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน และการพัฒนาวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ ตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือและศักยภาพของอาเซียน

               นอกจานี้ยังมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๑ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๘       ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการหารือเพื่อปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน-เกาหลี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้า ๒ ฝ่ายที่ผู้นำอาเซียน-เกาหลีใต้ ตั้งเป้าไว้ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ๒๕๕๘