จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กรศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดกลาง

วันที่ 2 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

          โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 4 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ เครื่องถ่ายเอกสารความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ,เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ,ชุดพัฒนาทักษะการอ่านภาษไทย จำนวน 1 ชุด ,เครื่องเล่น DVD จำนวน 2 เครื่อง

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phrae2.com สอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5454 1230 ในเวลาราชการ