จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ 2 ก.พ. 2558 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.ห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ราคากลางงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นรวมเงินทั้งสิ้น 200,000.-บาท มีรายละเอียดดังนี้

          กำหนดวันที่ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2558 และในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ในระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ในวันที่ 29 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2558 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.huayrai-Phrae.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5452 0542-3 ในวันและเวลาราชการ