จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานป้องกันละปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

วันที่ 3 ก.พ. 2558 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

สำนักงานป้องกันละปราบปรามยาเสพติดภาค 5  มีความประสงค์ที่จะประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 245 รายการ รายละเอียดดังนี้

          กำหนดลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 – 16.00 น. และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 09.30 น.

ดำเนินการขายทอดตลาด ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ณ อาคารเก็บรักษาทรัพย์สินคดียาเสพติด ปปส.ภ.5 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.oncb.go.th/สำนักงาน ปปส.ภ.5/ข่าวขายทอดตลาด หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5311 2468-9  ต่อ 109