จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบควบคุมหนังสือสำหรับห้องสมุด จำนวน 3 รายการ

วันที่ 4 ก.พ. 2558 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบควบคุมหนังสือสำหรับห้องสมุด จำนวน 3 รายการ คือ ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องสมุด 11 รายการ จำนวน 1 ชุด ,ระบบควบคุมการนำหนังสือออกจากห้องสมุดด้วยระบบสัญญาณแม่เหล็ก จำนวน 1 ชุด และระบบประตูควบคุมทางเข้า-ออก พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของประตูและเครื่องอ่านบัตรบาโค๊ด จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 17 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 17 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5583 0785 ต่อ 32 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ที่ www.un.ac.th ,www.bunph.ac.th หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th