จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง ประกาศสอบราคา จำนวน 3 โครงการ

วันที่ 12 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

      องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลพระหลวง จำนวน 2 โครงการ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลพระหลวง จำนวน 1 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
      กำหนดวันที่ยื่นซองสอบราคา วันที่ 9 – 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
      กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป
      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาโครงการละ 100.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง ระหว่างวันที่ 9 – 25 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5463 1660 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th และทางเว็บไซต์ www.praluang.com