จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

วันที่ 12 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

      โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 208,800.-บาท มีรายละเอียดดังนี้
      กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 4 – 16 กุมภาพันธ์ 2558 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
      ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 4 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pasakschool.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5465 8042 ,089 265 6614 ในวันและเวลาราชการ