จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ

วันที่ 12 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 90 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

     โรงเรียนวังชิ้นวิทยา มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
      กำหนดขอซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 กุมภาพันธ์ 2558 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องพัสดุ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา ตั้งแต่วันที่ 5 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5458 9102 ในวันและเวลาราชการ