จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างของ อบต.แม่ป้าก

วันที่ 12 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 76 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างของ อบต.แม่ป้าก จำนวน 2 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
     กำหนดวันที่ยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ในเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น 2 ฝ่ายท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น
     กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น 2 ฝ่ายท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น ถนนสุขาภิบาล 1 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ระหว่างวันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 5452 0516 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.meapak.go.th