จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
โรงเรียนบ้านปากกาง ประกาศสอบราคาจ้างปูกระเบื้องอาคารเรียน

วันที่ 12 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

     โรงเรียนบ้านปากกาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปูกระเบื้องอาคารเรียน โดยมีราคากลาง 208,800 บาท มีรายละเอียดดังนี้
     กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้าง ในวันที่ 11 – 24 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านปากกาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านปากกาง
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนบ้านปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 11 – 24 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5458 1613 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง http://www.obec.go.th/ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน