จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ประกาศสอบราคาจ้างทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer System)

วันที่ 3 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร (Computer System) ณ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดดังนี้
      กำหนดยื่นซองสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
      ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5583 0785 ต่อ 32 หรือ 0 5406 9615 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ www.unc.ac.th วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ www.bcnph.ac.th หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th