จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ประชาคมอาเซียน
ภาษาอาเซียนที่น่ารู้

วันที่ 21 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 291 คน)

ภาษาอาเซียนที่น่ารู้
 
ภาษาอาเซียนที่ใช้เป็นภาษากลางในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษภาษาที่ใช้ในระหว่างการประชุมการโต้ตอบทางจดหมายการจัดทำรายงานการประชุมผลการพิจารณาและมติที่ประชุม ตลอดจนการจัดทำคำแถลงการณ์และการปฏิสัมพันธ์ต่างๆของอาเซียน
 
ภาษาอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย สวัสดี = ซาลามัต ขอบคุณ = เตอรีมา กาซิฮ์ ยินดีที่ได้รู้จัก = เจมบิรา ดาปัต เบอเตมู อันดา
 
ภาษามาเลย์ หรือ ภาษามลายู ประเทศมาเลเซีย สวัสดี = ซาลามัต ปาฆี ขอบคุณ = เตอรีมา กาซิฮ์ ยินดีที่ได้รู้จัก = เฆีมบีรา ดาปัต เบิรเกอนาลัน
 
ภาษาฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์ (ฟิลิปิโน ) สวัสดี = กูมูสตา / โพ ยินดีที่ได้รู้จัก = อิคินากากาลาค คอง ขอบคุณ = ซาลามัต โพ
 
ภาษาสิงคโปร์ ประเทศสิงค์โปร์ สวัสดี = ไฮ, เฮลโล่ ยินดีที่ได้รู้จัก = ไนซ์ ทู มีท ยู ขอบคุณ = แธ้งค กิ้ว ภาษาไทย ประเทศไทย สวัสดี = สวัสดี ยินดีที่ได้รู้จัก = ยินดีที่ได้รู้จัก ขอบคุณ = ขอบคุณ
 
ภาษามาเลย์ ประเทศบรูไน สวัสดี = ซาลามัต ปาฆี ขอบคุณ = เตอรีมา กาซิฮ์ ยินดีที่ได้รู้จัก = เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
 
ภาษาเวียดนาม ประเทศเวียดนาม สวัสดี = ซิน จ่าว ยินดีที่ได้รู้จัก = เซิด เฮิน แห่งห์ เดือก กับ โอม ขอบคุณ = ก่าม เอิน
 
ภาษาลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สวัสดี = สบายดี ยินดีที่ได้รู้จัก = ยินดีที่ได้ฮู้จักกัน ขอบคุณ = ขอบใจหลาย
 
ภาษาเมียนมาร์ ประเทศเมียนมาร์  สวัสดี = มิงกะลาบา ยินดีที่ได้รู้จัก = ทะหม่านต้วยยะต่าวันต่าบ่าแด่ ขอบคุณ = เจซูนตินบ่าแด่
 
ภาษาเขมร ประเทศกัมพูชา สวัสดี = ซัวซะได ยินดีที่ได้รู้จัก = รึกเรียยนาสแดลบานสะเกือล ขอบคุณ = ออกุน
 
โดยนางสาวกมลพร วงค์วาร นักศึกษาฝึกงาน