จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ประชาคมอาเซียน
เสาหลักอาเซียนไทย โอกาสทางวัฒนธรรม

วันที่ 21 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 260 คน)

เสาหลักอาเซียนไทย โอกาสทางวัฒนธรรม
 
เนื่องด้วยวันที่ 14 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์รชตะ ไชยเมือง อาจารย์ประจำสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้บรรยาย อาเซียนโอกาสด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ โรงแรมเอ็มบูทีค จังหวัดเชียงราย บรรยายโอกาสทางด้านสังคม วัฒนธรรมอาเซียน ว่า ครอบคลุมในด้าน เยาวชน การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สตรี แรงงาน ความยากจน สวัสดิการสังคม วัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน โดยมีคณะทำงานอาเซียนรับผิดชอบ การดำเนินความร่วมมือในแต่ละด้าน อาเซียนได้จัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ให้เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มียุทธศาสตร์สำคัญ 4 ด้าน การสร้างสังคมที่มีความเอื้ออาทรระดับคุณภาพชีวิต จัดการศึกษาทั่วไปปัญหาเด็ก สตรี ผู้ส่งอายุ การจัดการผลกระทบทางสังคมที่เกิด จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้มีความยิ่งยืนและการส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนความหลากหลายทางวัฒนธรรมกลุ่มสมาชิกอาเซียน วัฒนธรรมพุทธศาสนาได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชาวัฒนธรรมจีนได้แก่ เวียดนาม สิงคโปร์ วัฒนธรรมตะวันตกได้แก่ ฟิลิปปินส์ และวัฒนธรรมมุสลิน ได้แก่ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย
 
อาเซียนทางสังคม วัฒนธรรมใช้ทุนทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการพัฒนา เพื่อต่อยอดและใช้วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นจุดขาย เช่น ประเทศเกาหลีใต้(แดนโสม) เกาหลีใต้ ศิลปิน คือจุดขาย สร้างภาพยนตร์ เกาหลี ละคร เพื่อการแข่งขัน มูลค่าการส่งออกภาพยนตร์เกาหลียอดขายเพิ่มขึ้นจาก 31ล้านเหรียญไปอยู่ที่ระดับ 75ล้านเหรียญ คิดเป็นอัตราที่เพิ่งขึ้นถึง141% คนไทยราว1.1 แสนคน ที่ไปเที่ยวเกาหลี มีการสำรวจพบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวันและญี่ปุ่นร้อยละ 27.1 หรือ 710,000 คน เดินทางมายังเกาหลีเพราะว่าเป็นแฟนละคร ซีรีย์ โทรทัศน์เกาหลีใต้มาก่อน เที่ยวเกาหลี ตามรอยซีรีย์ดัง เช่น เกาะนามิ ภาพยนตร์ Winter of Song เพลงรักในสายลมหนาว เที่ยวพิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์ จากภาพยนตร์เรื่อง Princrss Hours เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา ร้านกาแฟคอฟฟี่ พรินช์ จากภาพยนตร์ Coffee Prince รักวุ่นวายเจ้าชายกาแฟ และที่สำคัญสร้างซูเปอร์สตาร์เป็นจุดขาย ทางการท่องเที่ยว ธุรกิจศัลยกรรม และเครื่องสำอางก็ได้ผลพวงจากภาพยนตร์และซีรีย์เกาหลี
 
กระแสนิยมเกาหลีไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ วางแนวนโยบายแผนหลักทางวัฒนธรรมระยะยาว 10 ปี เปลี่ยนบทบาทเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมให้มูลค่าทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมคือสินค้าทางการท่องเที่ยว สร้างวัฒนธรรมของตัวเองโดยปกป้องการแทรกซึมจากวัฒนธรรมอเมริกาส่งเสริมทางศิลปะทั้งแบบดั้งเดิม และร่วมสมัยอีกด้วย
 
นางสาวกมลพร วงค์วาร