จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่ ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 174 รายการ

วันที่ 8 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 387 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่ ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 174 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด รายละเอียดดังนี้

          กำหนดขายโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยวาจา ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่ ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

          ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่ เลขที่ 140 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5463 5024 โทรสาร 0 5463 5025 ในวันและเวลาราชการ