จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน

วันที่ 8 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 93 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศ์กเมตร จำนวน 1 คัน ราคากลาง 2,300,000 บาท ด้วยวิธีประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และวางหลักประกันซอง ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น.- 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อหรือจ้างของระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ และกำหนดการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ระหว่างวันที่ 4 – 14 มีนาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และทางเว็บไซต์ www.maekamme.go.th สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5463 5896 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ