จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ ประกาศสอบราคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ น้ำทอง หมู่ 9 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 15 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 91 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ น้ำทอง หมู่ 9 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ ในวงเงิน 302,000 บาท รายละเอียดดังนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2559 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องสอบราคาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ เลขที่ 2 ถนนศศิบุตร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 10 – 23 มีนาคม 2559 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5451 1185 ในวันเวลาทำการ