จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้

วันที่ 15 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 90 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะและอื่น จำนวน 126 รายการ รายละเอียดดังนี้

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาจะติดต่อขอดูทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด ได้ที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. และวันที่ 24 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.30 น.

กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23 มีนาคม2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. และวันที่ 24 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.30 น.

ดำเนินการขายทอดตลาด ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/สำนักงาน ปปส.ภ.5/ข่าวขายทอดตลาด หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5311 2468-9 ต่อ 109