จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ

วันที่ 15 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 117 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ รายละเอียดดังนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 – 23 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ในวันที่ 14 – 23 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.fizheries.go.th/fpo-phrae/ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5451 1999 ในวันและเวลาราชการ