จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ

วันที่ 15 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 354 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เสื้อชูชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย , เชือกกู้ภัยทางน้ำ และห่วงชูชีพ สำหรับโครงการศูนย์เรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 28 ศูนย์ ในวงเงินงบประมาณ 747,880 บาท รายละเอียดดังนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 8 – 18 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 8 – 18 มีนาคม 2559 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และทางเว็บไซต์ www.phrae.go.th สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5453 3680 ในวันและเวลาราชการ