จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์

วันที่ 24 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 207 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สอบราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,000 บาท รายละเอียดดังนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 4 เมษายน 2559 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุกลางโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 5 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุกลางโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 4 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5451 1104 ต่อ 104  ในวันและเวลาราชการ