จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่ารูปแบบสร้างรายได้ โดยวิธีประกวดราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 24 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 168 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่ารูปแบบสร้างป่าสร้างรายได้ โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,179 ไร่ ราคากลาง ไร่ละ 5,800 บาท รายละเอียดดังนี้

          กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

          ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาว์นโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ 21 – 28 มีนาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://phrae.mnre.go.th , http://www.gprocurement.go.th , http://www.mnre.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5451 1637 ในวันและเวลาราชการ