จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ จำนวน 16 รายการ และพัสดุ (อื่นๆ) ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 1 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 259 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

          สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ จำนวน 16 รายการ และพัสดุ (อื่นๆ) ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดดังนี้

          กำหนดการขายทอดตลาด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ ในวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยให้ยื่นเอกสารลงทะเบียนในเวลา 09.00 – 09.30 น. และจะทำการขายทอดตลาดในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 26 เมษายน 2559 ในวันเวลาราชกร โทรศัพท์หมายเลข 0 5452 2231-2 ต่อ 107