จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่ 7 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ งบประมาณ 570,000.-บาท รายละเอียดดังนี้

กำหนดขายเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร และวันที่ 25 เมษายน 2559 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเมืองแพร่ (หอประชุมอำเภอเมืองแพร่) เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเมืองแพร่ (หอประชุมอำเภอเมืองแพร่) ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5462 4257 ในวันราชการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.