จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุกิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 8 อำเภอ

วันที่ 7 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 126 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุกิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ตามราคากลางจากการประมาณการของแต่ละพื้นที่ จำนวน 83 ราย ภายในวงเงินรายละไม่เกิน 15,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,294,800 บาท รายละเอียดดังนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 – 22 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ในระหว่างวันที่ 5 – 22 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 5451 1572-3 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ