จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการปะมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 8 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 114 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศ์กเมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ออโต้เซลล์ จำกัด

          ผู้สนใจสามารถสอบถาม ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และทางเว็บไซต์ www.maekamme.go.th สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5463 5896 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ