จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 1 รายการ

วันที่ 27 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 239 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เป็น เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

          ผู้สนใจขอดูพัสดุและติดต่อสอบถามได้ที่ ได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ตำบลวังหงส์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5455 6526 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และขายทอดตลาดในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่