จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต ประมูลราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านมหาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 3 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 176 คน)
ส่วนการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

          สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต ประมูลราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านมหาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ราคากลาง 2,723,900 บาท รายละเอียดดังนี้

          กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต

          กำหนดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 14.30 น. ณ สำนักงาน/ที่พักอาศัยของผู้เข้าร่วมประมูล หรือสถานบริการอินเตอร์เน็ตทั่วไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าแมต ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5462 6982 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต www.pamat.go.th และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th